2012-06-16

Dutch News: Telegraaf tendentieus over Dalai Lama

© open boeddhisme (http://openboeddhisme.nl/?p=3794)

juni 9, 2012

Telegraaf tendentieus over Dalai Lama

De Telegraaf 9-6-2012
Telegraaf-verslaggever Hans Kuitert vindt de Dalai Lama schijnheilig. Met dit oordeel doet hij te weinig recht aan de feiten.
Volgens De Telegraaf wordt ‘nu’ pas bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de jaren ’50 en ’60 ‘met zijn medeweten een Tibetaans verzetsleger op de been hield’.

Jakboter
Dat is volgens de krant slecht te rijmen met zijn imago als vredelievende wijze. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede. ‘De Tibetaanse leider blijkt de nodige jakboter op het heilige hoofd te hebben’, aldus Kuitert.
Met deze berichtgeving doet De Telegraaf geen recht aan de complexiteit van de Tibetaanse geschiedenis én van de historische rol van de dalai lama’s.
Verkeerde foto
De Telegraaf plaatst bij het bericht een oude foto van een andere hoge Tibetaanse geestelijke, Choekyi Gyaltsen, de 10de Panchen Lama (1938-1989).
Het onderschrift vermeldt ten onrechte dat de man op de foto Tenzin Gyatso is, de huidige Dalai Lama.
De Panchen Lama en de Dalai Lama zijn tijdgenoten. In 1954 reisden deze lama’s op uitnodiging van de communistische leider Mao Tse Toeng naar Beijing.
Dollars
Onder de kop ‘Dalai Lama schijnheilig: Nobelprijswinnaar was CIA-agent en guerillaleider’ gaat De Telegraaf in op de betrokkenheid van de CIA bij het gewapende verzet tegen de Chinese bezetting van Tibet.
In de jaren ’50 en ’60 besteedde de CIA jaarlijks miljoenen dollars (ruim 1,7 miljoen dollar in 1964) aan de training, bewapening en financiering van een Tibetaans guerillaleger. De Dalai Lama ontving ieder jaar persoonlijk 180.000 dollar.
Eerdere studies
Dat de CIA in de jaren ’50 en ’60 Tibetaanse verzetsstrijders opleidde en steunde, is geen nieuws.
Daarover wordt al zo’n tien jaar geschreven, in studies zoals Into Tibet: The CIA’s First Atomic Spy and His Secret Expedition to Lhasa (2003), Buddha’s Warriors: The Story of the CIA-Backed Tibetan Freedom Fighters, the Chinese Communist Invasion, and the Ultimate Fall of Tibet (2004), Arrested Histories: Tibet, the CIA, and Memories of a Forgotten War (2010) en The CIA’s Secret War in Tibet (2011).
Ook over de CIA-betalingen aan de Dalai Lama is vele malen eerder bericht.
Lisa Cathey
De Telegraaf verwijst als bron naar het Kefiblog van documentairemaker Lisa Cathey. Zij is de dochter van CIA-officier Clay Cathey, destijds verantwoordelijk voor de geheime operatie.
Cathey vergaarde meer dan 100 uur aan interviews, actuele berichtgeving en archiefmateriaal. Zij werkt momenteel aan documentaire over de rol van de CIA in Tibet, en vertoont via haar blog fragmenten uit dit archief.
ARD
De Telegraaf verwijst ook naar het actualiteitenprogramma Panorama van de Duitse ARD en de Süd-deutsche Zeitung, uitgezonden op 7 juni 2012.
Panorama vertoont beelden van een recente persconferentie in Oostenrijk. Daar verklaarde de Dalai Lama dat zijn verzet tegen de Chinezen de laatste vijftig, zestig jaar op ‘strikte geweldloosheid’ is gebaseerd.
Hij erkent de banden met de CIA. Verder zegt hij dat de Tibetanen zélf in verzet kwamen, en dat de CIA hen pas steunde toen dit verzet wat begon voor te stellen.
Geweldloosheid
Panorama voert in de uitzending prof. dr. Michael Zimmerman (Afrika-Azië Instituut, Universiteit Hamburg) op, die zegt dat geweldloosheid de afgelopen 2.500 jaar ‘zonder twijfel’ één van de belangrijkste beginselen uit het boeddhisme is geweest.
Hij vindt dat de samenwerking van de Dalai Lama met de CIA en het gewapend verzet in Tibet een heel ander beeld oproept.
Militairen en wapens
Panorama vertoont foto’s van de Dalai Lama met een Amerikaanse CIA-agent, een militaire erewacht in India, en met zijn bewapend escorte tijdens zijn vlucht naar India in 1959.
‘Beelden die ook tot de geschiedenis van de Dalai Lama behoren’, aldus Panorama.
Eigen idee
Daarna komt Clay Cathey aan het woord. ‘Wij hebben de Tibetanen niet op dit idee gebracht, zij wilden zélf vechten. En wanneer mensen zoiets per se willen moet je ze helpen’, zegt hij.
Volgens Panorama steunde de CIA de Tibetanen vooral vanuit anti-communistische overwegingen.
Tibet-deskundige Klemens Ludwig merkt op dat de Amerikanen in de Dalai Lama hét symbool van de Tibetaanse vrijheidsstrijd zagen. Volgens hem hoopte de CIA met zijn hulp vooral de volksrepubliek China tegen de haren in te strijken.
Verzetsstrijders
Oud-verzetsstrijder Sonam Wangchuk vertelt in de ARD-uitzending hoe de CIA hem en ongeveer 250 metgezellen tijdens geheime, streng beveiligd trainingskampen in Colorado (VS) alles bijbracht dat een guerillastrijder moet weten.
Tijdens hun opleiding leerden zij omgaan met wapens en zendapparatuur, en werd hen de eerste beginselen van guerillatactiek bijgebracht. Daarna werden ze vanuit vliegtuigen in Tibet gedropt.
Vietnam
De Amerikaanse houding tegenover Tibet en de Dalai Lama veranderde toen zij in hun strijd tegen het communisme in Vietnam het onderspit delfden, aldus Panorama.
Vanwege president Nixon’s toenadering tot China werd de financiële steun aan de Tibetanen gestaakt.
In 1974 kiest de Dalai Lama voor een politiek van zuivere geweldloosheid. Hij vraagt de guerillastrijders in Tibet de wapens neer te leggen.
Wereldlijk gezag
Traditioneel zijn de dalai lama’s geestelijk én wereldlijk leider van het Tibetaanse volk.
Van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw kent Tibet geen scheiding tussen geestelijk en wereldlijk gezag overeenkomstig het strikte Westerse onderscheid tussen kerk en staat.
Bevelvoerder
Toen China het land in 1950 binnenviel, werd Tibet beschermd door een klein, slecht uitgerust leger onder leiding van de Dalai Lama. Zijn positie als hoogste bevelvoerder vloeide voort uit zijn toenmalige rol.
Als hoofd van de Tibetaanse regering werd van hem verwacht dat hij leiding gaf aan het militaire verzet tegen China, zowel binnen als buiten Tibet.
De betrokkenheid van de Dalai Lama bij de het door de CIA gesteunde Tibetaanse verzet is een voortzetting van die rol.
Premier
Sinds de jaren ’60, vanaf het begin van zijn ballingschap in 1959, verklaart de Dalai Lama dat hij afstand zal doen van zijn rol als wereldlijk heerser.
Na veel discussie legt het Tibetaans parlement in ballingschap dit ‘grondwettelijk’ vast.
In 2011 neemt de nieuwe premier Lobsang Sangay de Dalai Lama’s rol als wereldlijk leider over.
Lees ook
Kijk ook

No comments:

Post a Comment